Konflikt społeczny. Powody i rozwiązania

Przetłumaczony z łaciny sam termin „konflikt” tłumaczony jest jako kolizja. Zderzenie sił, przekonań, opinii. Jeśli mówimy o konflikcie społecznym, należy zauważyć, że jest on integralną częścią społeczeństwa, źródłem zmian, przejawem pewnych interakcji społecznych, charakteryzujących się rozwojem sprzeczności, wzmacnianiem sprzecznych interesów i trendów zarówno jednostek, jak i społeczności społecznych. W zależności od obszarów niezgodności wszystkie konflikty można sklasyfikować w następujący sposób:

  • Konflikt społeczny z otoczeniem. Osoby wchodzące w skład jednej grupy doświadczają presji zewnętrznej wynikającej z ustalonych norm administracyjnych, ekonomicznych i kulturowych i wchodzą w konflikt z instytucjami, które je wspierają.
  • Konflikt międzygrupowy. Jeden z najczęstszych rodzajów konfliktów społecznych, w którym przedstawiciele różnych grup działają na siebie, aby przyciągnąć zwolenników.
  • Konflikt ma charakter osobisty. Występuje na poziomie indywidualnej świadomości, w obrębie osobowości. Tego rodzaju nieporozumienia z reguły powstają na podstawie napięcia roli, nadmiernej zależności.
  • Konflikt ma charakter interpersonalny. Charakteryzuje się brakiem porozumienia między dwoma lub większą liczbą członków grupy lub grup. Jest to konflikt twarzą w twarz, tête-à-tête, jak w ringu bokserskim.

Przyczyny konfliktów społecznych

Z reguły wynikają z właściwości charakteru ludzkiego. Psychologiczne przyczyny konfliktu społecznego wpływają na interesy wielu ludzi. Przejawiają się zarówno w pragnieniu władzy i przywództwa, jak i w banalnej niezgodności i niechęci. Społeczne przyczyny konfliktów pojawiają się już w postaci zderzenia statusów, walki o zmianę idei i wartości, sprzeczności opartych na interesach materialnych. Wzrost niezadowolenia społecznego ze względu na niezwykły charakter społeczeństwa, zróżnicowanie dochodów, prestiżu, władzy i statusu prowadzi do różnych kryzysów, a czasem do wojen. Dlatego środki rozwiązywania konfliktów są pokojowe i uzbrojone.

Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania

Konflikty są integralną częścią życia ludzkiego. Każdy konflikt społeczny jest indywidualny na swój sposób i dlatego wyjścia z niego powinny być absolutnie konkretne, dostosowane wyłącznie do tej sytuacji. Niemniej jednak można wyróżnić niektóre wzorce rozwiązywania konfliktów; możliwy jest pewien ogólny algorytm działań. Na przykład przywrócenie. Ma to na celu przywrócenie społeczeństwa do sytuacji sprzed konfliktu. Oczywiście nie można całkowicie przywrócić poprzedniego stanu społeczeństwa, ale warto spróbować utrzymać podstawowe formy życia społecznego w świetle nowej sytuacji. Innym sposobem rozwiązania konfliktu jest brak interwencji, czyli czekanie. Jest to ścieżka podeptana w nadziei, że wszystko powstanie samo z siebie. Jego istotę można określić jako danie „statkowi” możliwości cichego utonięcia. Zaskakujące, ale pod pewnymi warunkami taka ścieżka może dać pozytywne wyniki w postaci dostosowania strukturalnego i zawarcia nowych umów. I wreszcie, najbardziej aktywnym i skutecznym sposobem rozwiązania konfliktu społecznego jest aktualizacja. Wyraził całkowite odrzucenie wszystkiego, co stare i rozwój nowego. Dla jego wdrożenia ważne jest, aby patrzeć w przyszłość, mieć niezwykłą siłę woli i gotowość na globalne zmiany. Ogólna strategia przezwyciężenia konfliktu społecznego będzie skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie trzy sposoby zostaną poprawnie połączone.