Audyt środowiskowy w przemyśle

Istotność problemu

Produkcja przemysłowa początkowo ma negatywny wpływ na środowisko. W ciągu długiego okresu historycznego wpływ ten nie miał szkodliwych skutków dla przyrody. Tak zwany audyt środowiskowy podczas budowy nowej kuźni lub tkalni nie był w ogóle wymagany. Wszystkie koszty produkcji, produkty uboczne i odpady zostały łatwo przyswojone w okolicy. Ale wraz z rozwojem technologii i wzrostem produkcji środowisko naturalne zaczęło odczuwać ogromną presję.

Negatywne czynniki wpływu

Jak pokazuje praktyka, nawet najmniejsze naruszenie równowagi ekologicznej na ograniczonym terytorium prowadzi do poważnych konsekwencji. Na przykład niekontrolowane zrzuty ciekłych odpadów przemysłowych do naturalnych zbiorników wodnych stwarzają warunki do ich degradacji. Różnorodność biologiczna zaczyna się zmniejszać, a jezioro zamienia się w nieprojektowy zbiornik sedymentacyjny. Ryba znika. Ptaki już tu nie gniazdują. Audyt środowiskowy to zestaw środków mających na celu zapobieganie takim zjawiskom. Muszą być wykonywane na wszystkich etapach produkcji, począwszy od dokumentacji projektowej.

Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego

Produkcja opiera się na wykorzystaniu różnych urządzeń. Maszyny, maszyny i mechanizmy mają różne właściwości techniczne. Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa na etapie projektowania obejmuje ocenę sprzętu, który będzie używany. Obecnie we wszystkich cywilizowanych krajach i międzynarodowych korporacjach starają się przejść na technologie nie-odpadowe. Audyt środowiskowy odgrywa ważną rolę w tym procesie.

Deklaracja bezpieczeństwa

Aby wyeliminować negatywny wpływ czynników produkcyjnych na środowisko, powstaje bardziej złożony sprzęt. Na przykład w przemyśle metalurgicznym wiele uwagi poświęca się systemom oczyszczania gazu. Podczas przeprowadzania audytu środowiskowego brane są pod uwagę nie tylko parametry techniczne tych jednostek, ale także ich niezawodność. Każdy system może zawieść i należy przewidzieć taki rozwój wydarzeń. Przede wszystkim szacuje się prawdopodobieństwo wypadku. Następnie opracowywana jest lista środków mających na celu wyeliminowanie konsekwencji powstałych w wyniku awarii.

Monitorowanie i analiza ryzyka

Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa obejmuje obowiązkowe opracowanie deklaracji bezpieczeństwa. Wskazuje prawdopodobne przyczyny sytuacji awaryjnych. W wyniku różnych procesów może wystąpić awaria. Ostatnio czynnik ludzki stał się najważniejszy. Osoba może podjąć złą decyzję, która doprowadzi do wypadku. Zjawiska naturalne - trzęsienia ziemi, opady, huragany - mogą prowadzić do tych samych rezultatów. We wszystkich tych i innych przypadkach konieczne jest stworzenie scenariusza, zgodnie z którym powinny działać wszystkie specjalne usługi i mechanizmy.

{$adcode4}